eureknews.plEurekNews.pl - dobrze wiedzie?

eureknews.pl Profile

eureknews.pl

Title:EurekNews.pl - dobrze wiedzie?

Description:Setki przydatnych informacji z dziedziny biologii, medycyny, astronomii, nowych technologii, psychologii i historii. Tylko u nas przeczytasz o ekscytuj?cych odkryciach, o których mówi ca?y ?wiat.

Keywords:'najnowsze wiadomo?ci naukowe', 'najlepsze wiadomo?ci naukowe', zdrowie, zwierz?ta, planety, dziecko, ci??a, informacje, newsy, news, choroby,'dla dzieci',edukacja,'dla doros?ych', niemowl?, interpre...

Discover eureknews.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

eureknews.pl Information

Website / Domain: eureknews.pl
Website IP Address: 85.128.158.22
Domain DNS Server: ns3.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl

eureknews.pl Rank

Alexa Rank: 7322709
OursSite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

eureknews.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,340
Daily Revenue: $6
Monthly Revenue: $192
Yearly Revenue: $2,340
Daily Unique Visitors: 590
Monthly Unique Visitors: 17,700
Yearly Unique Visitors: 215,350

eureknews.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 22 Oct 2017 21:09:34 GMT
Server Apache/2

eureknews.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
'najnowsze wiadomo?ci naukowe' 0 0.00%
'najlepsze wiadomo?ci naukowe' 0 0.00%
zdrowie 4 0.19%
zwierz?ta 4 0.24%
planety 1 0.05%
dziecko 1 0.05%
ci??a 0 0.00%
informacje 1 0.07%
newsy 0 0.00%
news 5 0.14%
choroby 0 0.00%
'dla dzieci' 0 0.00%
edukacja 0 0.00%
'dla doros?ych' 0 0.00%
niemowl? 0 0.00%
interpre... 0 0.00%

eureknews.pl Similar Website

Domain WebSite Title
radicalcandor.com Radical Candor - Improve your impromptu feedback
grahamdenzler.com GD Photography - Best of 2015
sneakerdeco.com Home Deco for Sneakerhead - Sneaker Deco
waspknives.com wasp knives | Knives, Torches, Security Products & Multi-tools
whfolk.co.uk WHITE HORSE FOLK CLUB BEVERLEY
steakescapeexpress.com Steakescapeexpress.com
q-tronic.nl Q-tronic | Quality in Control
barnarddie.com Local index - HTTrack Website Copier
rizziguy.com James Rizzi 3-D art Collections buy/sell - Home
deannerenting.com Thoughts on an inspiring journey | “One’s destination is never a place, but a new way of seeing thi...
esante-auvergne.fr ENRS Auvergne | Votre portail e-santé Auvergne
loveyourposture.ie Love Your Posture
pcsb2b.com Pool Contractors Supply
lapassiondestomatesetdesbrugmansias.com la passion des tomates et des brugmansias
artdecolamp.nl Art Deco Lamp | De mooiste Art Deco Lampen online!
oc-minecraft.com OC Minecraft | A Minecraft server just for Oklahoma Christian
assist-usf.pt assist USF
metalart.co.za Metal Art

eureknews.pl Traffic Sources Chart

eureknews.pl Alexa Rank History Chart

eureknews.pl aleax

eureknews.pl Html To Plain Text

EurekNews.pl - dobrze wiedzie? Informacje o plikach cookie Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawień Cookies w przegl?darce. Czytaj wi?cej... POLECAMY Stradivarius dla ka?dego 10.09.2012, 20:25 Mars pe?en soli, s?onolubne bakterie 12.08.2012, 17:29 Zagadka Stonehenge rozwi?zana 24.06.2012, 18:00 Rentgenowskie okno na wszech?wiat 04.06.2012, 04:49 Nanorurki zast?pi? platyn? 28.05.2012, 05:00 Liczenie pingwinów… z kosmosu 14.04.2012, 12:39 FACEBOOK EUREKNEWS Kim jeste?my i co robimy? 7 z?otych zasad EurekNews.pl Nawi?? z nami wspó?prac? Kontakt Reklama Polityka prywatno?ci Nasze multimedia To tylko fizyka Z OSTATNIEJ CHWILI 100 milionów dolarów za asteroid? 12.04.2013 15:37 Podbój komosu Niebagateln? sum? 100 milionów dolarów zamierza przeznaczy? Amerykańska Agencja Kosmiczna (NASA) na projekt pochwycenia asteroidy i sprowadzenia jej w pobli?e Ziemi, tak, by mogli j? zbada? ludzie. Ma to by? pocz?tek masowej eksploatacji surowców w kosmosie. Idea ca?ego tego projektu jest prosta: bezza?ogowy statek dociera w pobli?e upatrzonej wcze?niej niewielkiej asteroidy, ?apie j? do specjalnego, nadmuchiwanego r?kawa i transportuje w pobli?e naszej planety. (No, mo?e prawie w pobli?e, bo z przestawionych materia?ów wynika, ?e b?dzie to jednak kawa?ek od Ziemi). Tam, za pomoc? innego pojazdu, docieraj? astronauci, którzy… >>> NAJNOWSZE WIADOMO?CI Pszczo?y na kofeinowym haju 07.03.2013 20:29 Ro?liny i zwierz?ta Pszczo?y, tak jak ludzie, lubi? kaw?, a przynajmniej jej nektar. Zawarta w nim kofeina poprawia im pami??, dzi?ki czemu wiedz? jak wróci? na kolejne kawowe nektarobranie – dowodz? na ?amach dzisiejszego ?Science" uczeni pod kierunkiem dr Geraldine Wright z Newcastle University. >>> Grafenowe baterie s?oneczne coraz bli?ej 24.02.2013 20:24 Technologie przysz?o?ci Tanie, ?atwe w produkcji, super wydajne baterie s?oneczne to rewolucja w energetyce. Mog? powsta? dzi?ki zespo?owi Franka Koppensa z hiszpańskiego Instytutu Nauk Fotonicznych, który odkry?, ?e grafen, znacznie lepiej ni? krzem, potrafi absorbowa? fotony. O pracach Koppensa… >>> Malujemy si? od milionów lat? 16.02.2013 21:02 By? sobie cz?owiek Nasi przodkowie utracili futro dwa, pó?tora miliona lat temu. Kiedy to si? sta?o, zacz?li si? malowa?, by przyci?gn?? uwag? potencjalnych partnerów seksualnych oraz podkre?li? swoj? osobowo?? – twierdzi prof. Nina Jablonski, antropolog z Penn State University. Jej wyst?pienie… >>> Fotki z wakacji pomagaj? ?ledzi? rekiny 10.02.2013 21:22 Technologie przysz?o?ci Wydawa? by si? mog?o, ?e zdj?cia z wakacji to jedynie sentymentalne pami?tki. Badania angielskich naukowców z Imperial College London dowodz? jednak, ?e amatorskie fotki maj? takie same znaczenie dla ?ledzenia w?drówek rekinów wielorybich, co profesjonalne naukowe fotografie. >>> Usterka protoko?u bezpieczeństwa Facebooka i Google 04.02.2013 01:07 Technologie przysz?o?ci Nasze dane nie s? bezpieczne w internecie! Eksperyment przeprowadzony przez naukowców z angielskiego Royal Holloway University dowodzi, ?e jeden z najpowszechniej wykorzystywanych protoko?ów bezpieczeństwa przesy?u informacji - TSL - jest dziurawy. TSL, czyli Transport Layer… >>> Skarabeusze pod??aj? za ?wiat?em gwiazd 24.01.2013 18:01 Ro?liny i zwierz?ta Staro?ytni Egipcjanie otaczali skarabeusze bosk? czci? i pozwalali toczy? kulki gnoju, gdzie tylko chcia?y. Teraz okazuje si?, ?e to naprawd? wyj?tkowe stworzenia. W nocy kieruj? si? ?wiat?em Drogi Mlecznej, by utrzyma? si? na zaplanowanej ?cie?ce. To pierwszy dowód na to, ?e… >>> Nieuczciwy jak… facet w laboratorium 22.01.2013 06:01 Psyche i mózg Naukowcy p?ci m?skiej znacznie cz??ciej ni? kobiety fa?szuj? wyniki badań. Co zaskakuj?ce, najwi?cej oszukuj? najbardziej utytu?owani przedstawiciele spo?eczno?ci uczonych, czyli profesorowie – do takich wniosków prowadz? analizy prof. Arturo Casadevalla z Albert Einstein… >>> Chcesz Nobla? Pij mleko! 16.01.2013 19:47 Medyczne zagadki Proste, ale skuteczne: brytyjscy naukowcy z Gloucester Royal Hospital odkryli w?a?nie, ?e w krajach, gdzie spo?ywa si? du?o mleka liczba laureatów nagrody Nobla szybuje w gór?. O swym zaskakuj?cym odkryciu napisali w ?Practical Neurology". Przyczynkiem do badań Brytyjczyków by?y… >>> Sztuczna skóra, która sama si? goi 11.11.2012 20:40 Technologie przysz?o?ci Mo?na j? przeci?? skalpelem, a zro?nie si? z powrotem nie trac?c w?a?ciwo?ci - taka jest w?a?nie wra?liwa na dotyk sztuczna skóra opracowana przez zespó? prof. Zhenan Bao z Stanford University School of Engineering. Uczeni s? przekonani, ?e stanowi znakomity materia? na… >>> Koshik: s?oń, który mówi 01.11.2012 17:02 Ro?liny i zwierz?ta Ten s?oń naprawd? mówi! Mieszkaj?cy w po?udniowokoreańskim Everland Zoo zwierzak o imieniu Koshik potrafi wypowiedzie? pi?? s?ów, których nauczy? go jego opiekun. O niezwyk?ych umiej?tno?ciach azjatyckiego olbrzyma donosi najnowsze ?Current Biology”. S?ownictwo Koshika obejmuje… >>> Wiemy ju?, dlaczego wybuchaj? wulkany 17.10.2012 22:31 Planeta Ziemia Naukowcy z University of Southampton odkryli mechanizm, który odpowiedzialny za gwa?towne erupcje wulkaniczne. Wiele wskazuje, ze wszystkiemu winne jest mieszanie si? ro?nych magm we wn?trzu komór znajduj?cych si? pod ?grzmi?cymi górami". Do takiego wniosku doprowadzi?y… >>> Stradivarius dla ka?dego 10.09.2012 20:25 Technologie przysz?o?ci Skrzypce, które brzmi? jak oryginalne Stradivariusy, a kosztuj? zaledwie u?amek ich ceny? Dzi?ki wykorzystaniu grzybów, które powoli ?zjadaj?” drewno, uczonemu ze szwajcarskiego o?rodka naukowego EMPA w St. Gallen uda?o si? stworzy? instrumenty, których d?wi?k zwiód? nawet… >>> Starsi ojcowie maj? autystyczne dzieci 22.08.2012 19:17 Medyczne zagadki Im starszy ojciec, tym wi?ksze prawdopodobieństwo, ?e jego dziecko b?dzie autystyczne, chore psychicznie czy te? mniej inteligentne od swych rówie?ników. Te niepokoj?ce wnioski p?yn? z artyku?u zamieszczonego w najnowszym wydaniu presti?owego tygodnika ?Nature". Autorzy artyku?u… >>> Gumowy robot jak ka?amarnica 16.08.2012 21:00 Technologie przysz?o?ci Podgl?danie sekretnego ?ycia ró?nych stworzeń jest obsesj? niektórych naukowców. Pracownicy jednego z laboratoriów Harvard University postanowili wznie?? t? sztuk? na zupe?nie nowy poziom. Opracowali gumowego, elastycznego robota, który mo?e idealnie wtopi? si? w otoczenie,… >>> Mars pe?en soli, s?onolubne bakterie 12.08.2012 17:29 Podbój komosu Wyniki dotychczasowych badań s? jednoznaczne: na Marsie musz? znajdowa? si? wielkie pok?ady soli. Nie jest to przy tym znany doskonale z naszych solniczek chlorek sodu, lecz siarczan magnezu. Jednak i w tym do?? surowym marsjańskim ?rodowisku mo?e istnie? ?ycie - dowodzi… >>> Prozac na… zapalenie serca 29.07.2012 17:55 Medyczne zagadki Substancja chemiczna - fluoksetyna, znana szerzej jako prozac, mo?e si? przyda? nie tylko w leczeniu depresji czy natr?ctw. Zespó? pod kierunkiem badaczy z University of California w Los Angeles (UCLA) odkry?, ?e znakomicie radzi sobie z wyj?tkowo gro?nymi wirusami RNA… >>> Neandertalczyk: kucharz i zielarz 19.07.2012 13:15 By? sobie cz?owiek Neandertalczycy mieli rozleg?? wiedz? na temat od?ywczych oraz leczniczych w?a?ciwo?ci ro?lin – dowodz? badania mi?dzynarodowego zespo?u pod kierunkiem Karen Hardy z Universitat Autónoma de Barcelona. Wyniki tych prac publikuje czasopismo ?Naturwissenschaften". Jaskinia El… >>> System sterowania autem… w telefonie 15.07.2012 20:00 Technologie przysz?o?ci Cho? istniej? w pe?ni samodzielnie poruszaj?ce si? auta opracowane przez Google czy Forda, to rozwi?zanie bije je na g?ow?. Zamiast miliona czujników wystarczy kamera i laserowy odleg?o?ciomierz, by samochód zgrabnie omija? przeszkody, nie odbieraj?c cz?owiekowi przyjemno?ci z… >>> Poparzenie s?oneczne rozszyfrowane 09.07.2012 05:07 Medyczne zagadki Uda?o si? rozszyfrowa? biologiczny mechanizm stoj?cy za poparzeniami s?onecznymi - czerwon? i wyj?tkowo bolesn? reakcj? skóry na nadmiar promieniowania ultrafioletowego. To wynik uszkodzeń RNA - donosi najnowsze ?Nature Medicine". Badania, które doprowadzi?y do tego odkrycia… >>> Zagadka Stonehenge rozwi?zana 24.06.2012 18:00 By? sobie cz?owiek Angielskie Stonehenge to monument upami?tniaj?cy zjednoczenie rolniczych spo?eczno?ci neolitycznej Brytanii, a nie obserwatorium astronomiczne czy miejsce uzdrowień – twierdzi po 10 latach badań prof. Mike Parker Pearson z University of Sheffield. Zespó? kierowany przez prof.… >>> Niewyspani wol? "?mieciowe" jedzenie 11.06.2012 05:00 Psyche i mózg Niewyspani ludzie ci?gle si?gaj? po jedzenie, którego normalnie, by nie tkn?li. Naukowcy z University of California w Berkeley odkryli, dlaczego tak si? dzieje. Brak snu powoduje ?wy??czenie si?" wy?szych funkcji mózgu odpowiedzialnych za podejmowanie racjonalnych decyzji -… >>> Rentgenowskie okno na wszech?wiat 04.06.2012 04:49 Podbój komosu Ju? w przysz?ym tygodniu na orbit? oko?oziemsk? zostanie wystrzelony nowy, amerykański teleskop NuSTAR. B?dzie obserwowa? wszech?wiat w zakresie wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego. NASA liczy, ?e dzi?ki niemu poznamy tajemnice czarnych dziur oraz umieraj?cych… >>> Nanorurki zast?pi? platyn? 28.05.2012 05:00 Technologie przysz?o?ci ?Uszkodzone" nanorurki w?glowe mog? zast?pi? kosztowne, platynowe katalizatory, u?ywane obecnie w ogniwach paliwowych i bateriach. Dzi?ki pracom amerykańskich naukowców z Stanford University jest szansa na nowe, tańsze oraz bardzo wydajne ?ród?a zasilania rozmaitych urz?dzeń -… >>> Schorowane olbrzymy epoki dinozaurów 21.05.2012 04:27 Prehistoryczne bestie Pradawne gady, zupe?nie jak ludzie, cierpia?y z powodu rozmaitych schorzeń. Gigantyczne pliozaury, morskie stworzenia epoki dinozaurów, na staro?? dopada?o zwyrodnienie stawów - wynika z ustaleń dr Judyth Sassoon z University of Bristol. Skamienia?e szcz?tki badanego przez uczon?… >>> Pr?d z wirusa 14.05.2012 04:55 Technologie przysz?o?ci Amerykańscy naukowcy z Lawrence Berkeley National Laboratory zbudowali generator pr?du, który wytwarza elektryczno?? pod wp?ywem nacisku. Jego g?ównym sk?adnikiem s? niegro?ne dla ludzi wirusy. Wynalazek ma pozwoli? na zasilanie ma?ych urz?dzeń elektronicznych, na przyk?ad… >>> Kolor oczu zapowiada chorob? 07.05.2012 05:00 Medyczne zagadki Kolor oczu ma dla zdrowia wi?ksze znaczenie, ni? si? uwa?a, pozwala bowiem oszacowa? ryzyko wyst?pienia gro?nych chorób skóry. Niebieskoocy cz??ciej ni? reszta cierpi? na czerniaka, wyj?tkowo z?o?liwy nowotwór, a rzadziej z powodu bielactwa - donosi dzisiejsze ?Nature Genetics”.… >>> Truskawki dobre na pami?? 26.04.2012 05:00 Jak ?y? zdrowiej Bogate w przeciwutleniacze z grupy flawonoidów truskawki skutecznie walcz? ze starzeniem si? mózgu: opó?niaj? wyst?pienie zaburzeń pami?ci oraz problemów z kojarzeniem faktów. Równie silnie dzia?aj? te same substancje zawarte w jagodach – donosz? na ?amach ?Annals of Neurology”… >>> Dzi?ki mi?snej diecie ludzie podbili ?wiat 19.04.2012 00:07 By? sobie cz?owiek Zmiana diety z ro?linnej na mi?sn? umo?liwi?a naszym przodkom podbój ?wiata. Mi?so?erne matki mog?y bowiem krócej karmi? dzieci piersi? i dzi?ki temu mie? wi?cej potomstwa. St?d wzi??a si? przewaga przedstawicieli rodzaju Homo nad innymi naczelnymi – dowodz? na ?amach ?PLoS One”… >>> Liczenie pingwinów… z kosmosu 14.04.2012 12:39 Technologie przysz?o?ci Nowatorsk? metod? szacowania liczebno?ci pingwinów za pomoc? zdj?? satelitarnych opracowa? mi?dzynarodowy zespó? badaczy pod kierownictwem Petera Fretwella z British Antarctic Survey (BAS). Wyniki jego prac publikuje najnowszy numer magazynu ?PLoS ONE”. Nowatorska metoda polega… >>> Rentgen a ryzyko oponiaka mózgu 10.04.2012 06:02 Jak ?y? zdrowiej Czasami trzeba zrobi? rentgen bol?cego z?ba, by zobaczy?, co si? z nim dzieje. Nie wolno jednak nadu?ywa? tej procedury, bo zwi?ksza ona ryzyko wyst?pienia nowotworu mózgu zwanego oponiakiem - twierdz? na ?amach ?Cancer" amerykańscy uczeni pod kierunkiem dr Elizabeth Claus z… >>> WYSZUKAJ 'nowe technologie' DNA Mars Ziemia astronomia bakterie bia?ko biologia dieta drapie?niki dzieci ewolucja geny gwiazda komórki kosmos leki medycyna myszy mózg nowotwór psychologia ptaki rak serce ssaki woda wykopaliska zdrowie zwierz?ta MATERIA?Y WIDEO Gumowy robot niczym ka?amarnica 2012: końca ?wiata nie b?dzie NASZA GALERIA Zdj?cie: Bryan William Jones, The University of Utah, Moran Eye Center Zdj?cie: Robert Rock Belliveau MD Zdj?cie: Babak Anasori, Michael Naguib, Yury Gogotsi, Michel W. Barsoum, Drexel University Ilustracja: Emiko Paul i Quade Paul, Echo Medical Media; Ron Gamble, UAB Insight Ilustracja: Joel Brehm, University of Nebraska-Lincoln Office of Research and Economic Development Ilustracja: Konrad Polthier i Konstantin Poelke, Freie Universit?t Berlin Ilustracja: Andrew Noske, Thomas Deerinck, National Center for Microscopy & Imaging Research, University of California, San Diego; Horng Ou, Clodagh O’Shea, Salk Institute Ilustracja: Miguel Angel Aragon Calvo, Johns Hopkins University ; Julieta Aguilera and Mark SubbaRao PhD, Adler Planetarium Ilustracja: Ivan Konstantinov, Yury Stefanov, Alexander Kovalevsky, Anastasya Bakulina; Visual Science Ilustracja:Fabian de Kok-Mercado, Victoria Wahl-Jensen i Laura Bollinger, NIAID IRF, Frederick, MD Ilustracja: Seth Cooper, David Baker, Zoran Popovi?, Firas Khatib, Jeff Flatten, Kefan Xu, Dun-Yu Hsiao i Riley Adams, Center for Game Science at University of Washington Ilustracja: Muralitharan Vengadasalam, Ganesh Venkat, Vignesh Palanimuthu, Fabian Herrera i Ashok Maharaja, Tata Consultancy Services Ilustracja: W. Schneller, P.J. Campell, M. Stenerson, D. Bassham, and ES Wurtele, Iowa State U Ilustracja: Laura Lynn Gonzalez, Green-Eye Visualization Ilustracja:Jeremy Friedberg (Game designer/producer), Nicole Husain (Content & Writing), Ian Wood (Programming), Genevieve Brydson (Project Management), Wensi Sheng (3D graphics, Compositing/post-production), Lorraine Trecroce (3D graphics, Project Management), Kariane St-Denis (French Translation), David Rowe (Post-production, programming, Testing), Ruby Pajares (UI Design), Arij Al Chawaf (Content & Writing), Shaun Rana (Graphics) and Nancy Reilly (Testing), Spongelab Interactive NAJCZ??CIEJ CZYTANE Ostro?nie z biseptolem! 12.10.2011, 06:30 Muchy zamieniaj? pszczo?y w zombie 04.01.2012, 05:00 10 najwa?niejszych odkry? roku 2011 wed?ug ?Science” 23.12.2011, 05:11 J?zyk delfinów rozszyfrowany 09.11.2011, 14:00 Truskawki dobre na pami?? 26.04.2012, 05:00 ?ó?wie z Galapagos: mia?y wymrze?, a ?yj? 10.01.2012, 05:01 NASZE RECENZJE Amatorzy truj?cych migda?ów opalaj? si? w cieniu 17.01.2012, 05:00 Thelocactus, systematyka, wyst?powanie i uprawa 01.05.2011, 13:46 ? Copyright 2011-2016 EurekNews.pl I Kim jeste?my i co robimy? I 7 z?otych zasad EurekNews.pl I Nawi?? z nami wspó?prac? I Kontakt I Reklama

eureknews.pl Whois

Domain Name: EUREKNEWS.PL